Tech-Rab S. Coop.


Programa: Ikasenpresa
Centro: CPES IRUNGO LA SALLE BHIP
Empresa de mecanizado que vamos a crear un adaptador para esmeriles, para quitar facilmente rebabas