SAYAGYM


Programa: Ikasenpresa
Centro: CIFP de INNOVACIÓN SOCIAL LHII
Fabricación de mancuernas personalizable con pequeños textos al gusto del comprador o nombres. Se realizarán utilizando procesos de mecanizado con diferentes maquinas y procesos. Estarán destinadas para personas de tercera edad, dejando las mancuernas en Residencias Ancianos.

Mankuernen fabrikazio pertsonalizatua, eroslearen gustuko testu txikiekin edo izenekin. Mekanizazio-prozesuak hainbat makina eta prozesurekin erabilita egingo dira. Hirugarren adinekoentzat izango dira, eta eskulekuak zahar-etxeetan utziko dira.