MENTAL BALANCE


Programa: Ikasenpresa
Centro: CPES CEINPRO BHIP
Hola, somos Mental Balance, nuestra empresa está formada por Gorka, Ale, Alaia, Xabier e Ira. Dicho esto, ahora presentaremos nuestra idea. En la última década, los índices de jóvenes con problemas mentales/psicológicos han aumentado, es decir, su salud mental/salud mental se está deteriorando; es muy difícil tener esto y trae muchos problemas, por ejemplo: depresión, ansiedad, estrés, falta de confianza en uno mismo, mala salud física, etc. Este problema se podría solucionar con tratamientos, y acudiendo a psicólogos… Pero puedes empezar a mejorar tu salud mental intentando tener una actitud positiva, haciendo cosas que te gusten o probando cosas nuevas, rodeándote de gente que quieras y con la que te sientas bien. . Intenta hacer tus rutinas diarias, prueba técnicas de relajación, haz deporte, es decir, cuida tu salud física y tu apariencia. Fíjate objetivos personales, evita el abuso de sustancias y disfruta de tu tiempo. Cuando sea necesario, no dudes en buscar ayuda profesional porque tu bienestar emocional es una prioridad. Nuestra idea de negocio es crear una aplicación móvil a la que las personas con los problemas de bajo nivel que describimos anteriormente puedan acceder desde cualquier lugar. Ofrecemos un servicio psicológico las 24 horas del día, para que los clientes puedan realizar una llamada de urgencia en cualquier momento. Dispone de un chat para hablar con profesionales u otros usuarios, que servirá para compartir consejos y ayudarse unos a otros. A través de la App será posible solicitar citas con profesionales, a través de videollamadas o llamadas telefónicas. Al hacer esto, haremos que los servicios psicológicos sean más accesibles para todos y mejoraremos la calidad de vida de nuestros clientes. Gracias por confiar en nosotros, esperemos que esta aplicación pueda ayudar a muchos. Si crees, puedes.

Kaixo gu Mental Balance gara, gure enpresa Gorka, Ale, Alaia, Xabier eta Iratik osatzen dugu. Hau esanda orain gure idea aurkeztuko dizuegu. Azken hamarkadan, arazo mental/psikologikoak dituzten gazteen tasak igo egin dira, hau da, osasun mentala / buru-osasuna okertzen doa; hau edukitzea oso zaila da eta arazo asko ekartzen ditu, adibidez: depresioa, antsietatea, estresa, zure buruarekiko segugurtasunik ez edukitzea, osasun fisiko txarra etab… Arazo hau tratamenduekin konpon liteke, eta psikologoengana joanez… Baina zuk zure osasun mentala hobetzen has zaitezke jarrera positiboa izaten saiatuz, gustatzen zaizkizun gauzak eginez edo gauza berriak probatuz, maite dituzun eta gustura sentitzen zaren jendez inguratuz. Saiatu zure eguneroko errutinak egiten, erlaxazio-teknikak probatu, kirola egin, hau da, zure osasun fisikoa eta itxura zaindu. Zure buruari helburu pertsonalak ezarri, substantzien gehiegikeria saihestu eta zure denbora gozatu. Beharrezkoa denean, ez izan zalantzarik laguntza profesionala bilatzeko, zure ongizate emozionala lehentasuna baita. Gure negozio-ideia mugikorreko aplikazio bat egitea da, lehen azaldu ditugun maila baxuko arazoak dituzten pertsonak edozein lekutikan sartu ahal izateko. Eguneko 24 orduetan zerbitzu psikologikoa eskainiko dugu, bezeroek edozein ordutan larrialdi deia egiteko aukera egin ahal izateko. Profesionalekin edo beste erabiltzaile batzuekin hitz egiteko txat bat dauka, aholkuak partekatzeko eta elkarri laguntzeko erabiliko dena. App-aren bidez, profesionalekin hitzorduak eskatu ahal izango dira, bideo-deien bidez edo telefono-deien bidez. Hau eginez zerbitzu psikologikoa mundu guztiarentzat eskuragarriagoa izatea lortuko dugu eta gure bezeroen bizi-kalitatea hobetuko dugu. Eskerrik asko gugan konfiantzagatik, espero dezagun aplikazio honek askori lagundu ahal izatea. Sinesten baduzu, ahal duzu.