Adaptaciones BJBX


Programa: Ikasenpresa
Centro: CPES SALESIANOS URNIETA BHIP
Nuestro proyecto es hacer un elevador eléctrico que consiste en ayudar a personas con discapacidades, ancianos y sillas de niños. Nuestro proyecto trata de subir escalones y/o alturas, empleando un eje diagonal con un motor trifásico. Pulsando un botón, se activará el motor y moverá el eje que a su vez se activará un cinturón metálico para garantizar su seguridad.

Gure proiektua igogailu elektriko bat egitea da, ezintasunak dituzten pertsonei, adinekoei eta haurren aulkiei laguntzea. Gure proiektuak mailak eta/edo altuerak igo nahi ditu, motor trifasikoa duen ardatz diagonal bat erabiliz. Botoi bat sakatuta, motorra aktibatuko da eta ardatza mugituko da. Ardatz horrek, aldi berean, metalezko gerriko bat aktibatuko du, haren segurtasuna bermatzeko.