PROIEKTUAREN AURREKARIAK. .pdf

Leer más

5.EKOIZPEN PLANA ETA GIZA BALIABIDEAK.pdf

Leer más

4 INSTALAZIOAK, MAKINERIA, MATERIALA ETA GASTUAK_.pdf

Leer más

MERKATUAREN AZTERKETA.pdf

Leer más

MARKETING MIX.pdf

Leer más

MARKETING.pdf

Leer más

ESTUDIO DE MERCADO.pdf

Leer más

2.MERKATU AZTERKETA.pdf

Leer más

1. PROIEKTUAREN DESKRIBAPENA.pdf

Leer más

IDEIA.pdf

Leer más