CIFP MONTE ALBERTIA LHII - Sensibilización - 22/23

(2020-2024) Plan Estrategikoan, ikastetxe guztira zabalduko den kultura ekintzailea sustatzea jasotzen da.
 • LERRO ESTRATEGIKOA: LE2-IRUDI PERTSONALEKO 4.0 ZENTROA GARATZEA
 • HELBURUA: OB4. Pertsonei, informazioa eta lanbide orientaziorako zerbitzua eskaintzea, haien prestakuntza-aukerei eta -premiei buruzko erabaki egokienak har ditzaten.
  • EKINTZA LERROAK ETA EKINTZAK (Interes taldeen arabera jasota)
   • 4.1 Hasierako Heziketako ikasleak.
    • 4.1.3 UrratsBat, lan poltsa eta bitartekaritza zerbitzuaren aurkezpena.
   • 4.2 Lanbideko ikasleak.
    • 4.2.2 UrratsBat, lan poltsa eta bitartekaritza zerbitzuaren aurkezpena.
   • 4.3 Ikasle ohiak.
    • 4.3.2 UrratsBat, lan poltsa eta bitartekaritza zerbitzuaren jarraipena.
SENTSIBILIZAZIO  PLANA 2021-2022
 • Programaren aurkezpena klaustroari.
 • Hasierako Heziketako 2. mailako ikasleei zuzendutako saio informatiboak.
 • Etengabeko Formakuntzako ikasleei zuzendutako saio informatiboak.
 • Newsletterrak ikasle-ohiei zuzendua.
  En el Plan Estratégico de Centro (2020-2024) destaca el interés por desarrollar una cultura emprendedora que impregne a toda la organización.
 • LÍNEA ESTRATÉGICA: LE2. DESARROLLAR UN CENTRO DE ENSEÑANZA DE IMAGEN PERSONAL 4.0 
 • OBJETIVO: OB4. Prestar servicios de información y orientación profesional a las personas, para que tomen las decisiones más adecuadas respecto a sus posibilidades y necesidades de formación.
  • LÍNEAS ACTUACIÓN Y ACCIONES (Recogidos por grupos de interés):
   • 4.1 Alumnado de Formación Inicial.
    • 4.1.3 Presentación de los servicios de UrratsBat, Bolsa de Trabajo y Mediación
   • 4.2 Alumnado de Lanbide
    • 4.2.2 Presentación de los servicios de UrratsBat, Bolsa de Trabajo y Mediación
   • 4.3 Antiguxs alumnxs
    • 4.3.2 Realizar el seguimiento del servicio de UrratsBat, Bolsa de Trabajo y Mediación.
PLAN SENSIBILIZACIÓN 2021-2022
 • Presentación del programa al Claustro.
 • Sesiones informativas dirigidas al alumnado de 2º curso de Formación Inicial.
 • Sesiones informativas dirigidas al alumnado de Formación para el Empleo.
 • Newsletter dirigido a antiguxs alumxs

Curso: 22/23

Información de acciones

La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.

Nº total de acciones: 3
Nº total de sesiones: 6
Satisfacción: 7,82
Horas por sesión: 1,67
Nº total de asistentes: 211
Total de alumno/as sensibilizado/as: 116
Entidades asesoras:
 • Tknika
 • Ekintzailea/promoterea bera
 • Ikastetxeko dinamizatzailea
Observaciones:
 • Ikasle batzuei kosta egin zaie beraiek ikasten dutenarekin lotura aurkitzea.

Acciones

Gipuzkoa Ekin
Bic Berrilan eta Tknikak antolatutako errealitate birtual eta areagotua eta holografia jardunaldia
Ekintzaileak gurean
Urratsbat programaren laguntzarekin ile-apaindegi bat martxan jarri duen ikasle-ohi bat etorri da ile-apainketako ikasleekin bere ekintzaile bizipenak partekatzera. Estetika erdi mailako ikasleekin berriz, momentu honetan…
Informazio eta sentsibilizazio saioak
Programaren informazioa zabaldu 2. mailetan eta lanerako formakuntzan. Ekintza hau gelaz gela egiten da.