CIFP MONTE ALBERTIA LHII - Sensibilización - 21/22

(2020-2024) Plan Estrategikoan, ikastetxe guztira zabalduko den kultura ekintzailea sustatzea jasotzen da.
 • LERRO ESTRATEGIKOA: LE2-IRUDI PERTSONALEKO 4.0 ZENTROA GARATZEA
 • HELBURUA: OB4. Pertsonei, informazioa eta lanbide orientaziorako zerbitzua eskaintzea, haien prestakuntza-aukerei eta -premiei buruzko erabaki egokienak har ditzaten.
  • EKINTZA LERROAK ETA EKINTZAK (Interes taldeen arabera jasota)
   • 4.1 Hasierako Heziketako ikasleak.
    • 4.1.3 UrratsBat, lan poltsa eta bitartekaritza zerbitzuaren aurkezpena.
   • 4.2 Lanbideko ikasleak.
    • 4.2.2 UrratsBat, lan poltsa eta bitartekaritza zerbitzuaren aurkezpena.
   • 4.3 Ikasle ohiak.
    • 4.3.2 UrratsBat, lan poltsa eta bitartekaritza zerbitzuaren jarraipena.
SENTSIBILIZAZIO  PLANA 2021-2022
 • Programaren aurkezpena klaustroari.
 • Hasierako Heziketako 2. mailako ikasleei zuzendutako saio informatiboak.
 • Etengabeko Formakuntzako ikasleei zuzendutako saio informatiboak.
 • Newsletterrak ikasle-ohiei zuzendua.
  En el Plan Estratégico de Centro (2020-2024) destaca el interés por desarrollar una cultura emprendedora que impregne a toda la organización.
 • LÍNEA ESTRATÉGICA: LE2. DESARROLLAR UN CENTRO DE ENSEÑANZA DE IMAGEN PERSONAL 4.0 
 • OBJETIVO: OB4. Prestar servicios de información y orientación profesional a las personas, para que tomen las decisiones más adecuadas respecto a sus posibilidades y necesidades de formación.
  • LÍNEAS ACTUACIÓN Y ACCIONES (Recogidos por grupos de interés):
   • 4.1 Alumnado de Formación Inicial.
    • 4.1.3 Presentación de los servicios de UrratsBat, Bolsa de Trabajo y Mediación
   • 4.2 Alumnado de Lanbide
    • 4.2.2 Presentación de los servicios de UrratsBat, Bolsa de Trabajo y Mediación
   • 4.3 Antiguxs alumnxs
    • 4.3.2 Realizar el seguimiento del servicio de UrratsBat, Bolsa de Trabajo y Mediación.
PLAN SENSIBILIZACIÓN 2021-2022
 • Presentación del programa al Claustro.
 • Sesiones informativas dirigidas al alumnado de 2º curso de Formación Inicial.
 • Sesiones informativas dirigidas al alumnado de Formación para el Empleo.
 • Newsletter dirigido a antiguxs alumxs
______________________________________________________________________________________  

Curso: 21/22

Información de acciones

La siguiente información muestra el resultado de todas las acciones de sensibilización o sus resultados promedio. Puedes desplazarte hacia abajo para ver a continuación más información sobre cada una de las acciones.

Nº total de acciones: 4
Nº total de sesiones: 14
Satisfacción: 9,09
Horas por sesión: 1,38
Nº total de asistentes: 152
Total de alumno/as sensibilizado/as: 141
Entidades asesoras:
 • Monte Albertia
 • Monte Albertiako Urratsbateko dinamizatzailea
Observaciones:

Acciones

Ekintzailetza Monte Albertian
Pertsona ekintzaileen bizipenak ikasleekin partekatu.
Urratsbateko sentsibilizazio saioa Etengabeko Formakuntzako taldeetan
Lanbidek antolatzen dituen langabetuentzako ziurtagirien taldeetan eta lanean dauden ikastaroetako taldeetan, sentsibilizazio saioa
Urratsbateko sentsibilizazio saioa Etengabeko Formakuntzako taldeetan
Lanbidek antolatzen dituen langabetuentzako ziurtagirien taldeetan eta lanean dauden ikastaroetako taldeetan, sentsibilizazio saioa
Urratsbat sentsibilizazio saioa hasierako heziketa
Hasierako heziketa zikloetan taldez taldeko sentsibilizazio saioa, promotore baten laguntzarekin.